Kurullar

YÖNETİM KURULU


Başkan
Prof. Dr. S.Naz YENİ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
snaz@istanbul.edu.tr 

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Nerses BEBEK                       
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı
nersesb@yahoo.com

Genel Sekreter
Doç. Dr. İrem Yıldırım
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı
driremyildirim@yahoo.com

Sayman
Prof. Dr. Ebru  ALTINDAĞ
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Nöroloji Kliniği 
draykutlu@hotmail.com

Üye
Prof. Dr. Sibel Velioğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi
Nöroloji Kliniği
sibelkvelioglu@hotmail.com

Üye
Prof Dr. Kezban Aslan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı
kezbanaslan@hotmail.com  

Üye

Doç. Dr. Semih Ayta
SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Çocuk Nörolojisi Ünitesi
drsemih.ayta@gmail.com