Genel Bilgiler

Sempozyum Tarihi
16-18 Ekim 2020

Sempozyum Türü
Webinar (Online)

Sempozyum Dili
Sempozyum resmi dili Türkçe'dir.

Davet Mektubu
Kayıt işlemlerini tamamlamış olan kongre katılımcılarına, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır. 

Katılım Belgesi
Katılım belgeleri kongre bitiminde ana kayıt masasından dağıtılacaktır.

TTB-STE Puanı
Kongre, Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilecektir. Katılımcılar değerlendirmeyi kongre tarihi itibariyle 6 ay içerisinde TTB sisteminden yapabilirler.